Błędy w montażu okien dachowych

Do oświetlenia poddasza często stosowane są okna dachowe. Prawidłowy montaż szyb przy użyciu elementów dobrej jakości pozwala latami cieszyć się jasnym strychem bez żadnych problemów związanych z funkcjonowaniem okien.

Niemniej jednak, poprawne założenie okien dachowych wymaga sporej precyzji i doświadczenia ekipy montażowej. Konsekwencje nieprawidłowej instalacji świetlików w domu bywają bardzo poważne i niejednokrotnie doprowadzają do poważnych strat finansowych.

Montaż okien dachowych – błędy

Podstawowym problemem związanym z błędnym montażem okienek w dachu jest ich nieszczelność, zazwyczaj spowodowana niedokładną ich izolacją w miejscu założenia. Przeciekająca woda powoduje uszkodzenia i wypaczenia podłogi, oraz zniszczenie tapety, wykładziny lub dywanu leżącego pod oknem. Jeśli krople wody wylądują na sprzęcie elektronicznym lub elektrycznym trzymanym na poddaszu, skutki awarii są bardzo dotkliwe. Mogą one prowadzić do kompletnego zniszczenia sprzętu, utraty kluczowych danych, a nawet do pożaru wywołanego spięciem elektrycznym.

Montaż okien dachowych – wilgoć

Wilgoć, która wnika przez szpary przy lufciku, często wsiąka w izolację dachową, skutkując rozwojem grzyba w strukturze dachu. Często po kilku latach kończy się to problemami zdrowotnymi mieszkańców domu, często bardzo poważnymi, takimi jak astma, alergie, bóle głowy oraz osłabienie systemu immunologicznego. Dzieci oraz osoby starsze są najbardziej narażone na choroby wywołane zagrzybieniem izolacji poszycia wokół nieprawidłowo zainstalowanych okien dachowych.

Montaż okien dachowych – drewno

Drewniane elementy konstrukcyjne, przesiąknięte wodą z nieszczelnych świetlików, wypaczają się pod wpływem wilgoci, a następnie butwieją. Z czasem uszkodzeniu ulegają również sąsiadujące z nimi belki i deski, a potem również ściany i podłogi. Przeciek, który nie zostanie w porę zauważony i naprawiony, doprowadzi do znaczących zniszczeń domu. Naprawa takich uszkodzeń wiąże się z koniecznością wymiany wielu elementów konstrukcyjnych w budynku, oraz z ogromnymi kosztami naprawy.

Z uwagi na poważne konsekwencje błędnej instalacji okien dachowych, warto zakupić świetliki wysokiej jakości, zatrudnić doświadczoną ekipę do ich montażu, a ewentualne usterki usuwać natychmiast po ich zauważeniu. Takie prawidłowo zainstalowane i konserwowane lufciki pozwolą nam na wieloletnie bezproblemowe korzystanie z pięknie doświetlonego poddasza.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz