Jak prowadzić instalację odgromową po elewacji?

instalacja odgromowa

Montaż instalacji odgromowej jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców i budynków. Najczęściej instalacje tego typu prowadzone są po elewacji, łącząc zwody na dachu z uziomem w gruncie. Jak przebiega ich montaż?

Jak zaprojektować instalację odgromową?

Rozmieszczenie zwodów, powszechnie znanych jako piorunochrony, jest krytycznym aspektem projektu instalacji odgromowej. Powinny być rozmieszczone w najwyższych punktach dachu, aby przyciągać uderzenia pioruna.

Następnie do zwodów montuje się druty odprowadzające, które bezpiecznie poprowadzą energię pioruna do ziemi. Łączy się je także z innymi metalowymi elementami elewacji, aby utworzyć ścieżkę o niskim oporze.

W instalacji tego typu istotne jest też skuteczne uziemienie, aby bezpiecznie rozpraszać energię pioruna w ziemi. Najczęściej w tym przypadku stosuje się uziom w formie prętów, płyt albo podłącza się drut odprowadzający do zbrojenia w fundamencie.

Prawidłowo zaprojektowana instalacja odgromowa przekłada się na jej efektywne działanie i trwałość na lata.

Jak montuje się instalację odgromową na elewacji?

Gdy jest planowana instalacja odgromowa elewacja to przestrzeń, po której prowadzi się druty odprowadzające, aby odprowadzać prąd powstały podczas uderzenia pioruna. Należy wtedy pamiętać o odpowiednich zasadach montażu. Jakie z nich są najważniejsze?

Najczęściej przewody odprowadzające wykonuje się z drutu odprowadzającego wykonanego ze stali, miedzi albo aluminium. Alternatywnie można także zastosować taśmy stalowe.

Podczas montażu należy pamiętać o tym, aby zamontować te elementy w odległości minimum 2 centymetrów od ściany. Najczęściej umieszcza się je wzdłuż rynny albo także istnieje możliwość zamontowania ich pod elewacją w rurach odgromowych, które muszą być odporne na przebicia elektryczne.

Należy również pamiętać o tym, że nie powinno się montować przewodów odprowadzających w pobliżu wejść do budynków. Należy zamontować je w odległości do najmniej 2 metrów od drzwi wejściowych do obiektów.

Podczas prowadzenia drutu odgromowego albo taśmy odgromowej należy pamiętać o tym, by odpowiednio dopasować je do rodzaju elewacji. Najczęściej używane są w tym celu kołki rozporowe, których długość dopasowuje się w zależności od rodzaju elewacji i miejsca montażu.

Należy także pamiętać o tym, że druty albo taśmy muszą być odpowiednio połączone z uziomem, czyli z elementem odpowiedzialnym za rozpraszanie energii elektrycznej. W tym celu wykorzystuje się zaciski probiercze, które dodatkowo zaleca się umieścić w puszkach probierczych.

Post Author: Euro.

Dodaj komentarz