Kruszywa budowlane – poznaj ich rodzaje

W sprzedaży dostępna jest cała masa kruszyw budowlanych. Różnią się one nie tylko wyglądem, ale również gramaturą, zastosowaniem i oczywiście ceną. W tym artykule poznasz najważniejsze rodzaje kruszyw budowlanych oraz ich zastosowanie.

Podział ze względu na sposób pozyskania

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli weźmiemy pod uwagę sposób pozyskania, kruszywa w Wadowicach podzielić można na cztery podstawowe kategorie:

  • naturalne,

  • mineralne,

  • z produktów ubocznych,

  • z recyklingu.

Kruszywa naturalne obejmują takie materiały jak żwir, piasek i kamień. Mogą być one wydobywane w kamieniołomach i kopalniach lub z koryt rzek i plaż. Kruszywo mineralne obejmuje kruszony kamień, żużel z produkcji metali lub wydobycia węgla, osady z oczyszczalni ścieków i zakładów rafinacji ropy naftowej, gliny kalcynowane (pochodzące z procesu zwanego kalcynacją), popiół lotny (produkt odpadowy powstający podczas spalania węgla) oraz pył diamentowy (wytwarzany podczas kruszenia diamentów przemysłowych).

Kruszywo z recyklingu to produkt odpadowy powstający podczas wytwarzania innych produktów: na przykład, gdy szklane butelki są miażdżone w celu uzyskania kruszywa lub gdy drobne cząstki powstające podczas kruszenia starych torów kolejowych są wykorzystywane do produkcji betonu.

Istnieją także produkty uboczne wytwarzane w innych gałęziach przemysłu, które można wykorzystać jako kruszywo – na przykład w hucie stali może znajdować się wielki piec produkujący duże ilości żużlu, który można wykorzystać do produkcji asfaltu drogowego.

Podział ze względu na wielkość ziaren

Jeśli chodzi o kruszywa budowlane, nie wszystkie materiały są sobie równe. Właściwości kruszywa w dużym stopniu zależą od jego uziarnienia. Kruszywa dzieli się na dwie grupy: grube i drobne. Kruszywa grube (kruszywa C) obejmują zazwyczaj żwiry, tłuczeń, piaski i żużel. Kruszywa C są wykorzystywane jako konstrukcja nośna dróg, pasów startowych i fundamentów domów. Można je również stosować jako materiał do zasypywania wykopów i nasypów.

Post Author: Euro.

Dodaj komentarz